UU Djursland
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Specialvejleder

Målgruppen for vores arbejde er elever i ungdomsskolens heltidsundervisning, specialskoler og -klasser.

Vi hjælper bl.a. med:

  • at finde efterskoler til eleverne
  • at formidle og tilrettelægge forskellige former for praktik
  • at formidle besøg på en erhvervsskole, på virksomheder m.v.
  • at være den unges bisidder ved henvendelse til socialforvaltning, politi m.v. i samarbejde med en ungdomskonsulent
  • at samarbejde med klasselæreren om undervisning, der hanlder om erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold
  • at gennemføre uddannelsessamtaler fra 8. - 10. klasse i samarbejde med klasselæreren og skolen
  • at samarbejde med vejlederen og skolen om enkeltintegrerede elever i normalklasser

Når skolen og/eller forældrene skønner, at der er brug for vores hjælp til en elev, som er visiteret til en specialklasse på en folkeskole, kontakter skolelederen via skolens UU vejleder os, hvorefter vi inddrages i det videre forløb.

Vi følger den unge til det fyldte 25. år.

UU Djursland  •  Østerbrogade 67F  •  8500 Grenaa  •  Tlf. 8959 2966  •  uu@uu-djursland.dk  •  www.uu-djursland.dk  •  EAN nr. 5798004401279  •  CVR nr. 29189986